MISIUNEA

C.A. Rosetti

Liceul Tehnologic ,,C.A. Rosetti” Constanţa oferă tinerilor din municipiul şi judeţul Constanţa un învăţământ de calitate care permite formarea unor competenţe cheie, relevante pentru traseul profesional al acestora, în vederea integrări rapide pe piaţa muncii în domeniile mecanică, electric, electronică şi automatizări, electromecanică respectiv comerţ, turism şi alimentaţie.

Profilul actual al şcolii

Nivel

învățământ

Filiera

Profilul

Domeniul

Calificarea profesională

Liceal

Tehnologică

Servicii

Turism și alimentație

Tehnician în hotelărie

Tehnologică

Servicii

Turism și alimentație

Tehnician în turism

Tehnologică

Tehnic

Electromecanică

Tehnician electromecanic

Tehnologică

Tehnic

Mecanică

Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații

Tehnologică

Servicii

Comerț

Tehnician în activități de comerț

Tehnologică

Tehnic

Electric

Tehnician În instalații electrice

Tehnologică

Tehnic

Electronică și automatizări

Tehnician operator telematică

Școală profesională

Tehnologică

Servicii

Turism și alimentație

Lucrător hotelier

Tehnologică

Tehnic

Mecanică

Sudor

Școală Postliceală

Tehnologică

Tehnic

Mecanică

Maistru construcții navale