baza materială

C.A. Rosetti

- 36 sali de clasa

- laborator fizica

- laborator chimie

- cabinet informatica

- cabinet multimedia

- cabinet DSP tehnic

- cabinet DSP turism

- biblioteca

- sala de sport

- cabinet medical

- ateliere