sigla

Programul de Învățare
pe tot parcursul vieții

titlul

ACORD DE FORMARE ŞI ANGAJAMENTUL PENTRU CALITATE ÎN PLASAMENTE LEONARDO DA VINCI

PROIECTUL LLP-LdV/IVT/2011/RO/276

                    

I. DETALII PRIVIND PARTICIPANTUL

Numele şi prenumele participantului:
Domeniul educaţiei profesionale:
Organizaţie de trimitere (denumire, adresă): Liceul Tehnologic ,,C.A. Rosetti” Constanţa, Bulevardul 1 Mai, nr.44.
Persoană de contact (nume şi prenume, funcţie, e-mail, tel.): Rusu Doina, profesor de istorie, 0722815501, doinarusu50@yahoo.com.
II. DETALII ALE PROGRAMULUI DE FORMARE PROPUS

Organizaţia de primire (denumire, adresă): Viajes Turing Activa, C/Tortola, 20-5 G, 18014 Granada, Spania
Persoană de contact (nume şi prenume, funcţie, e-mail, tel.): Juan Pelaez, director, +34 902 365663, turingactiva@yahoo.com
Organizaţia intermediară: M. E. P EUROPROJECTS GRANADA, Plaza Trinidad, nº 2 – 1º, 5, Granada, Spania
Persoană de contact (nume şi prenume, funcţie, e-mail, tel.): María del Carmen Espartero, Director, mepegranada@yahoo.es, (0034) 634762143.
Datele de început şi sfârşit planificate ale plasamentului: fluxul I – 24.09.2012-14.10.2012
                                                                                  fluxul al II-lea:29.10.2012-18.11.2012
Stagiul de practică este parte componentă a activităţilor practice prevăzute de programa şcolară pentru clasa a XI - modulul "Operaţiuni tehnice ale agenţiilor de turism", calificarea tehnician în turism, nivel 3, profilul servicii;
- Cunoştinţele, abilităţile şi competenţele care urmează să fie dobândite:
Cunoştinţe despre:
-tehnicile şi strategiile de studiere şi analiză a cererii şi concurenţei de pe piaţa de turism;
-modalităţi de întocmire şi vânzare a ofertelor de transport turistic;
-întocmirea şi gestionarea biletelor de tansport turistic;
-tehnici şi modalităţi de întocmire şi vânzare a serviciilor turistice;
-întocmirea de contracte cu prestatorii de servicii turistice;
Abilitatea de a:
• aplica în practică cunoștințele teoretice;
• lucra în echipă;
• utiliza programe specifice agențiilor de turism;
• întocmirea de oferte şi programe turistice;
• realiza oferte de transport şi de servicii turistice;
• edita materiale publicitare şi realiza campanii publicitare;
• culegerea si prelucrarea independenta a informatiilor;
Competenţe privind:
-studierea cererii şi oftertei de pe piaţa de turism;
-vânzarea de bilete pentru transportul turistic;
-vânzarea de servicii turistice;
-colaborarea cu prestatorii de servicii turistice;
Programul detaliat al perioadei de formare:

SĂPTĂMÂNA I: Tema ,,Piaţa agenţiei de turism”

Ziua 1:

Introducere în programul de stagiu. Tutorele va prezenta participanţilor unitatea de stagiu, regulamentul de ordine interioară şi normele de protecţie a muncii;
activităţile specifice fiecărui departament şi proiectele în care este implicată organizaţia de primire, structura organizatorica a agenției de turism (postul, funcția, categorii de funcții, tipuri de compartimente, relații organizatorice, nivelurile și ponderea ierarhică);
Evaluarea iniţială a competenţelor prin susţinerea unui test de evaluare şi a unei probe practice
-prezentarea structurii organizatorice a unei agenţii de turism, a funcţiilor şi rolurilor ficărui birou turistic.
-Formarea grupelor de lucru
Ziua 2:
Tutorele de stagiu va prezenta tuturor participanților potenţialul turistic al zonei Granadei şi a Spaniei, segmentele de clientelă, factorii care stimulează sau frânează circulaţia turistică, elementele componente ale pieţei turistice;
Participantul, sub supravegherea tutorilor de stagiu:
-realizează o analiză a potenţialului turistic al zonei Granadei şi a Spaniei în general;
- Identifică segmentele de clientelă după: criterii geografice, demografice, psihologice, venituri, motivaţia călătoriei;
-Precizează factorii care stimulează sau frânează circulaţia turistică: venituri disponibile pentru turism, oferta turistică, preţuri, tarife, timp liber;
-detaliază elementele componente ale pieţei turistice şi studiază activitaţile specifice și proiectele în care este implicată firma;
- va completa caietul de practică şi fişa de lucru individuală zilnică.
Ziua 3:
Tutorele de stagiu va prezenta tuturor participanților preferinţele şi obiceiurile de călătorie, tipuri de produse turisitice ale firmei, o ofertă turistică, instrumente de organizare a activitatii agentiei de turism;
- Participantul, sub supravegherea tutorilor de stagiu:
- identifică preferinţe şi obiceiuri de călătorie privind: mijlocul de transport, forme de cazare şi de alimentaţie, sezoane, durata medie a sejurului, frecvenţa călătoriilor, destinaţii, forma de turism;
-analizeaza diferite tipuri de produse turisitice ale firmei şi modul în care se stabileşte preţul produsului turistic;
- întocmeşte o ofertă turistică;
- instrumente de organizare a activității agenției de turism (organigrama, fișa postului și regulamnetul de organizare și funcționare);
-va completa caietul de practică şi fişa de lucru individuală zilnică:
Ziua 4:
Tutorele de stagiu va prezenta tuturor participanților mijloacele de promovare a ofertei turistice, întocmirea și editarea unui material publicitar, întreprinderile concurente de pe piaţă;
- Participantul, sub supravegherea tutorilor de stagiu:
- identifica mijloacele de promovare a ofertei turistice;
-întocmeşte un material publicitar şi îl editează;
- evidentiază întreprinderi concurente de pe piaţă: alte agenţii de turism, companii de transport, organizaţii turistice cooperatiste, cluburi, asociaţii;
- va completa caietul de practică şi fişa de lucru individuală zilnică
Ziua 5:
Tutorele de stagiu va prezenta tuturor participanților ofertele concurenţilor, cum se realizează o campanie publicitară și cum se elaborează sondajele de opinie adresate clienţilor;
Participantul, sub supravegherea tutorilor de stagiu:
- analizează oferta concurenţilor privind: servicii oferite, mijloace de promovare folosite, tarife practicate, canale de distribuţie folosite;
-asistă la o prezentare a modului în care se realizează o campanie publicitară;
-identifică diferite modele de sondaje de opinie adresate clienţilor şi elaborează întrebări pentru un chestionar de satisfacţie adresat clienţilor;
-va completa caietul de practică , fişa de lucru individuală zilnică, chestionarul de satisfacţie săptămînală şi fişa de evaluare săptămânală.
Evaluare săptămânală:
Participantul va realiza o prezenatre a modului în care este organizată agenţia de turism şi a unui material de promovare a unui obiectiv turistic din zona Granadei şi îl va încadra într-o campanie publicitară.

SĂPTĂMÂNA II – Tema: ,,Vânzarea de bilete pentru transportul public”

Ziua 6:
Tutorele de stagiu va prezenta tuturor participanților atribuțiile biroului transporturi, modalităţile de comercializare a transportului de pasageri, avantajele oferite de fiecare modalitate de transport, realizează o demonstraţie de întocmire a unui bilet de avion;
Participantul, sub supravegherea tutorilor de stagiu, va efectua următoarele activităţi practice:
- identifică atribuțiile biroului transporturi;
-analizează diferitele modalităţi de comercializare a transportului de pasageri;
- Informează turiştii în legătură cu avantajele oferite de fiecare modalitate de transport ;
-avantaje: confort, tarife, orare, viteză, servicii suplimentare, numărul de bagaje acceptat, etc.;
-asista la o demonstraţie de întocmire a unui bilet de avion;
-completează caietul de practică, fişa individuală de lucru zilnică.
Ziua 7:
Tutorele de stagiu va prezenta tuturor participanților cum se completează documentele folosite la cumpărarea unui bilet de avion cum se completează un contract cu un beneficiar al serviciului de transport, cum se realizeaza fişierele clienţilor;
Participantul, sub supravegherea tutorilor de stagiu, va efectua următoarele activităţi practice:
- detaliază completarea documentelor folosite la cumpărarea unui bilet de avion:
Documente: fişa de rezervare, documentul de călătorie cu funcţiuni multiple (MPD), excedentul de bagaje, rezervare bilet de avion, bilete de identificare a bagajelor, asigurarea de sănătate, biletul de avion, bilete pentru alte forme de transport turistic.
-calculeaza cheltuielile de transport şi determină costurile unor oferte de transport;
-analizează conţinutul unui contract cu un beneficiar al serviciului de transport;
- realizează şi analizează fişierele clienţilor;
-completează caietul de practică şi fişa individuală de lucru zilnică.
Ziua 8:
Tutorele de stagiu va prezenta tuturor participanților o ofertă de călătorie cu diferite tipuri de curse, cum se întocmesc și se vând biletele de călătorie;
Participantul, sub supravegherea tutorilor de stagiu, va efectua următoarele activităţi practice:
-întocmeşte o ofertă de călătorie cu diferite tipuri de curse și aranjamente:
- pentru transporturile rutiere, feroviare și aeriene;
- întocmeşte bilete de călătorie pentru toate transporturile- rutiere, feroviare și aeriene- şi participă la vânzarea acestora;
-Completează caietul de practică şi fişa individuală de lucru zilnică.
Ziua 9:
Tutorele de stagiu va prezenta tuturor participanților diferite tipuri de curse şi legături aeriene, cum se determină tariful de tansport și cum se realizează o ofertă de transport;
Participantul, sub supravegherea tutorilor de stagiu, va efectua următoarele activităţi practice:
-analizează diferite tipuri de curse şi legături aeriene -cursele de linie: inclusive tour, partcharter; cursele charter: charter de grup, charter inclusive tour, charter pentru uz propriu, charter specializat;
-determină tariful de tansport;
-realizează o ofertă de transport;
-Completează caietul de practică şi fişa individuală de lucru zilnică;
Ziua 10:
Tutorele de stagiu va prezenta tuturor participanților o ofertă de transport cu avionul către o destinaţie turistică la alegere, cum se calculează costurile de transport, cum se emit și vând biletele de avion;
Participantul, sub supravegherea tutorilor de stagiu, va efectua următoarele activităţi practice:
-Realizează o ofertă de transport cu avionul către o destinaţie turistică la alegere;
-Calculează costurile de transport;
-Emite şi vinde bilete de avion;
Participantul, completează caietul de practică, fişa individuală de lucru şi fişa de evaluare săptămânală.
Evaluare
- proba practică 1: întocmirea unei oferte şi a unui traseu de călătorie cu avionul;
- proba practică 2: emiterea unui bilet de călătorie şi întocmirea unei facturi.

SĂPTĂMÂNA III: Tema ,,Vânzarea de servicii turistice; Colaborarea cu prestatorii de servicii turistice”

Ziua 11:

Tutorele de stagiu va prezenta tuturor participanților cum se gestionează biletele de călătorie, care sunt metodele de investigare a personalităţii clienţilor, ce este metodă proiectivă de investigare a nevoilor clienţilor, cum se vând serviciile turistice;
Participanţii, sub îndrumarea tutorilor, vor efectua activităţi practice:
- detaliază gestionarea biletelor de călătorie: chitanţă, Registrul de casă;
- analizează diferitele metode de investigare a personalităţii clienţilor;
- folosesc metoda proiectivă de investigare a nevoilor clienţilor;
- aprofundează vânzarea de servicii turistice:
• Cunoaşterea nevoii: ascultând, punând întrebări;
• Servicii turistice:
-izolate: de primire şi de acces;
-complexe: voiaje generice şi voiaje forfetare;
-Completează caietul de practică şi fişa individuală de lucru zilnică.

Ziua 12:

Tutorele de stagiu va prezenta tuturor participanților principalii prestatori de servicii ai firmei de giu, elementele componente și structura produsului turistic, detaliază preţul de vânzare;
Participantul, sub supravegherea tutorilor de stagiu, va efectua următoarele activităţi practice:
- identifică principalii prestatori de servicii ai firmei de stagiu;
- Determină elementele componente ale unui produs turistic;
- aprofundează elementele componente și structura produsului turistic prin elaborarea unei oferte de produs turistic;
- aprofundează preţul de vânzare: pe baza devizului estimativ, ţinând cont de costurile serviciilor de transport, de primire şi de agenţie;
- Completează caietul de practică şi fişa individuală de lucru zilnică.

Ziua 13:

Tutorele de stagiu va prezenta tuturor participanților cum se realizează satisfacţia clientului, fişierul clientului, diferite tipuri de contracte de prestări servicii, diferite tipuri de produse turistice;
Participantul, sub supravegherea tutorilor de stagiu, va efectua următoarele activităţi practice:
- Evaluează satisfacţia clientului prin: sondaje de opinie, fişierul clienţilor, monitorizarea vânzărilor;
- Aprofundează fişierul clientului: elemente de identificare, informaţii în legătură cu sejururile, observaţii privind individualizarea cererii;
- detaliază diferite tipuri de contracte de prestări servicii;
- Elaborează diferite tipuri de produse turistice prin corelarea elementelor de cerere şi ofertă;
- Completează caietul de practică şi fişa individuală de lucru zilnică.

Ziua 14:

Tutorele de stagiu va prezenta tuturor participanților operaţiunile de monitorizare a vânzării produselor turistice, clauzele contractuale, un contract de prestări servicii turistice și cum se promovează serviciile prestatorilor;
Participantul, sub supravegherea tutorilor de stagiu, va efectua următoarele activităţi practice:
-realizează operaţiuni de monitorizare a vânzării produselor turistice;
-detaliază clauzele contractuale: obiectul contractului, durata, contingentul de spaţii de cazare sau mijloace de transport, preţuri, clauze de acces la contingent, clauze de plată, garanţia contractuală, răspunderea contractuală;
-Întocmeşte un contract de prestări servicii turistice;
-Promovează serviciile prestatorilor prin: cataloage, broşuri, pliante, casete video, etc.
-Completează caietul de practică şi fişa individuală de lucru zilnică;

Ziua 15:

A) printr-o probă practică:
-Completarea unei fise a postului;
-completarea unor documente necesare vânzării unui pachet turistic: rezervare bilet de avion, documentul de călătorie cu funcţiuni multiple (MPD), asigurarea de sănătate;
- Realizarea unei oferte de transport cu avionul către o destinaţie turistică la alegere.
B) colocviu de evaluare:
Susținerea unui portofoliu care să cuprindă:
- noțiuni introductive (cerințe pentru desfășurarea activității agențiilor de turism, generalități privind activitatea de turism, categorii de agenți economici din turism, agenția de turism);
-structura organizatorică a agenției de turism (postul, funcția, categorii de funcții, tipuri de compartimente, relații organizatorice, nivelurile și ponderea ierarhică);
- structura tehnică a agenției de turism (birourile importante ale agenției de turism, birourile opționale ale agenției de turism, relațiile dintre compartimentele agenției de turism, atribuții de baza ale principalelor funcții de conducere și execuție din cadrul agenției);
- instrumente de organizare a activității agenției de turism (organigrama , fișa postului și regulamnetul de organizare și funcționare);
- factorii care influențează organizarea agenției de turism (factori interni, factori externi);
-realizarea unei oferte turistice, plecând de la analiza cererii şi ofertei de pe piaţă, un contract de publicitate, monitorizarea vânzării.
Participantul va primi un certificat Europass Mobility, emis de instituţia de trimitere şi validat de instituţia de primire.
- Sarcinile formabilului:
-să relaţioneze cu echipa de lucru;
-să rezolve probleme legate de calitatea seviciilor turisice furnizate de agenţie;
-să întocmească programe şi oferte turistice;
-să efectueze operaţii specifice agenţiei de turism:vânzarea de servicii de transport şi de servicii turistice;
-să îşi dezvolte limbajul tehnic şi abilităţile de a comunica într-o limbă straină;
-să îşi verifice prin practică cunoştinţele dobândite la şcoala;
- să planifice, să organizeze şi să coordoneze sarcini multiple;
-să lucreze respectând normele de protecţia muncii şi regulamentul intern al organizaţiei de primire.
-Monitorizarea şi mentoratul participantului:
Liceul Tehnologic ,,C.A. Rosetti” Constanţa, organizaţia de trimitere, monitorizarea, plasamentul prin cei doi profesori însoţitori ai grupului de elevi şi prin câte o vizită de monitorizare.
Persoana care efectuează monitorizarea este profesorul Nica Elvira, director al şcolii şi membru al echipei de proiect.
Monitorizarea se va face în a treia săptămână a stagiului, între 8-14.10.2012, pentru primul flux şi de către profesor Rusu Doina, responsabil de proiect, între 29.10.2012-2.11.2012.
Metode şi instrumente de monitorizare utilizate de profesorii însoţitori:
-discuţii individuale zilnice cu participanţii;
-trei discuţii de grup, la începutul practicii, la finalul primei săptămâni şi la sfârşitul perioadei de practică;
-chestionare de monitorizare, după saptămâna I, pentru stabilirea gradului de satisfacţie privind derularea mobilității;
-vizite la locul de stagiu în vederea urmăririi respectării programului de formare zilnic;
- acordarea de sprijin şi îndrumare participanţilor pentru realizarea sarcinilor de formare;
- analizarea fişelor individuale de lucru zilnice împreună cu tutorii de stagiu şi acordarea unui feed-back participanţilor;
Obiective ale vizitei de monitorizare:
1. observarea modului de desfăşurare a activităţiilor prevăzute în program;
2. verificarea corelării dintre activităţile prevăzute şi cele efectuate;
3. analiza problemelor existente în desfăşurarea programului şi stabilirea unor măsuri ameliorative, dacă acestea sunt necesare.
-Organizaţia de primire: Viajes Turing Activa va monitoriza plasamentul prin tutorii de stagiu prin următoarele metode şi instrumente de monitorizare:
• oferirea unui sprijin logistic permanent participanţilor la plasament pe toată durata stagiului de formare;
• observarea zilnică a participantului cu scopul de a urmări şi sprijini participantul să dobândească cunoştinţele şi abilităţile propuse în cadrul proiectului;
• discuţii zilnice cu participantul privind sarcinile de lucru propuse şi modul lor de îndeplinire;
• întâlniri săptămânale pentru verificarea stadiului realizării programului de stagiu;
• verificarea, împreună cu mentorii români a fişelor de lucru individuale ale participantului;
• analiza chestionarelor săptămânale de satisfacţie din prima săptămână de plasament;
• colaborare permanentă cu profesorii însoţitori ai organizaţiei de trimitere;
-Evaluarea şi validarea plasamentului:
Evaluarea competenţelor, abilităţilor şi cunoştinţelor dobândite de către participanţi se va efectua de către tutorii de stagiu, împreună cu mentorii şi monitorul român:
Evaluarea iniţială – probă practică
-analiza interactivă în cadrul grupului a produselor activităţii practice
Evaluarea pe parcurs se va realiza prin următoarele metode şi instrumente:
- probe orale: chestionare orală pe baza de fişă de evaluare; interviu de progres;
- probe practice şi analiza produselor realizate de participanţi;
- completarea fişei de evaluare individuală;
- completarea chestionarelor de evaluare;
- grile de evaluare pentru evaluarea aplicaţiilor şi produselor realizate pe parcursul stagiului;
Evaluarea finala se va realiza:
C) printr-o probă practică:
-Completarea unei fise a postului
-completarea unor documente necesare vânzării unui pachet turistic: rezervare bilet de avion, documentul de călătorie cu funcţiuni multiple (MPD), asigurarea de sănătate;
- Realizarea unei oferte de transport cu avionul către o destinaţie turistică la alegere;
D) colocviu de evaluare: susținerea unui portofoliu care să cuprindă: noțiuni introductive (cerințe pentru desfășurarea activității agențiilor de turism, generalități privind activitatea de turism, categorii de agenți economici din turism, agenția de turism), structura organizatorica a agenției de turism (postul, funcția, categorii de funcții, tipuri de compartimente, relații organizatorice, nivelurile și ponderea ierarhica), structura tehnica a agenției de turism (birourile importante ale agenției de turism, birourile opționale ale agenției de turism, relațiile dintre compartimentele agenției de turism, atribuții de baza ale principalelor funcții de conducere și execuție din cadrul agenției), instrumente de organizare a activității agenției de turism (organigrama, fișa postului și regulamnetul de organizare și funcționare), factorii care influențează organizarae agenției de turism (factori interni, factori externi) realizarea unei oferte turistice, plecând de la analiza cererii şi ofertei de pe piaţă, un contract de publicitate, monitorizarea vânzării;
Se va realiza o fişă personală a fiecărui participant în care se vor consemna rezultatele evaluării. Evaluarea la nivelul proiectului se face prin analiza:
-produselor realizate în timpul derulării plasamentului;
-portofoliul de evaluare finală.
Validarea stagiului: Se va realiza pe baza Certificatului Europass Mobility emis de către instituţia de trimitere şi semnat de către organizaţia de primire, în care sunt consemnate rezultatele învăţării dobândite prin stagiu sub formă de competenţe, abilităţi şi cunoştinţe evaluate.
 

III. ANGAJAMENTUL PĂRŢILOR IMPLICATE

Prin semnarea prezentului document, participantul, organizaţia de trimitere şi organizaţia de primire (şi organizaţia intermediară dacă este cazul) confirmă respectarea principiilor stipulate în Angajamentul pentru Calitate în Programul Leonardo Da Vinci ataşat.

PARTICIPANTUL

Semnătura participantului

.................................................                   Data: 21. 09. 2012
   

 


BENEFICIARUL Liceul Tehnologic ,,C.A. Rosetti” Constanţa

Confirmăm aprobarea acestui program de formare.

La finalizarea programului de formare, organizaţia va emite un certificat Europass Mobility către participant

Numele şi semnătura reprezentantului legal al beneficiarului

Ștampila organizației


Profesor Nica Elvira                                       Data: 21.09.2012

ORGANIZAŢIA DE TRIMITERE: Denumire
(se completează numai dacă beneficiarul este altul decât organizaţia de trimitere)
Confirmăm aprobarea acestui program de formare.

La finalizarea programului de formare, organizaţia va emite un certificat Europass Mobility, către participant

Numele şi semnătura reprezentantului legal al organizaţiei de trimitere

Ștampila organizației


........................................................                                      Data ...............................

 


ORGANIZAŢIA DE PRIMIRE:Viajes Turing Activa

Confirmăm aprobarea acestui program de formare.

La finalizarea programului de formare, organizaţia va completa un certificat Europass Mobility către participant.

Numele şi semnătura reprezentantului legal al organizaţiei de primire:

Juan Peraez, director

Ștampila organizaţiei

...............................................................................                                     Data: 24. 09. 2012 


ORGANIZAŢIA DE INTERMEDIARĂ: MEP EUROPROJECT Granada

Confirmăm aprobarea acestui program de formare.

La finalizarea programului de formare, organizaţia va completa un certificat Europass Mobility către participant.

Numele şi semnătura reprezentantului legal al organizaţiei de primire:

Maria del Carmen Espartero

Ștampila organizaţiei

...............................................................................                                     Data: 24. 09. 2012

 

MOBILITATE LEONARDO DA VINCI
ANGAJAMENTUL PENTRU CALITATE ÎN PLASAMENTE


ORGANIZAŢIA DE TRIMITERE SE ANGAJEAZĂ SĂ:
Definească obiectivele plasamentului, în termeni de abilităţi şi competenţe dezvoltate.
Aleagă cele mai potrivite ţări de destinaţie, organizaţii de primire, durată a proiectului şi conţinut al plasamentului pentru a fi atinse aceste obiective.
Selecţioneze participanţii pe baza unor criterii clar definite şi transparente.
Stabilească un contract, care să includă un accord de formare, al cărui conţinut să fie transparent pentru toate părţile implicate în proiect.
Gestioneze aranjamentele practice de transport, cazare, asigurări de sănătate/sociale, vize şi permise de muncă.
Evalueze împreună cu fiecare participant rezultatele privind dezvoltarea personală şi profesională dobândită prin participarea la Programul Leonardo da Vinci.

 

ORGANIZAŢIA INTERMEDIARĂ (DACĂ ESTE CAZUL) SE ANGAJEAZĂ SĂ:
Aleagă cele mai potrivite organizaţii de primire şi să se asigure că acestea sunt capabile să realizarea obiectivelor plasamentului.
Furnizeze Coordonatele de contactare tuturor părţilor implicate în proiect şi să asigure toate condiţiile necesare realizării optime a plasamentului anterior plecării în stagiu a participanţilor.

 

ORGANIZAŢIA DE TRIMITERE ŞI ORGANIZAŢIA DE PRIMIRE SE ANGAJEAZĂ SOLIDAR SĂ:
Negocieze programul de formare adaptat pentru fiecare participant (dacă este posibil în cursul vizitelor pregătitoare).
Convină asupra mecanismelor de monitorizare şi mentorat.
Implementeze procedurile agreate de validare, pentru a asigura recunoaşterea abilităţilor şi competenţelor dobândite.
Stabilească canale de comunicare potrivite pentru toate părţile, inclusiv pentru participanţi.
Evalueze derularea proiectului în mod continuu şi să ia măsurile necesare atunci când este cazul.

 

ORGANIZAŢIA DE PRIMIRE SE ANGAJEAZĂ SĂ:
Faciliteze înţelegerea culturii şi mentalităţilor din ţara gazdă.
Aloce sarcinile şi responsabilităţile participanţilor în conformitate cu cunoştinţele, abilităţile şi competenţele acestora şi cu obiectivele de formare şi să echipamentul şi sprijinul necesar participanţilor.
Desemneze un tutor cu sarcina de monitorizare a progresului în formarea participanţilor.
Asigure suport practic, dacă este nevoie.
Verifice dacă participanţii beneficiază de asigurări corespunzătoare.

 

PARTICIPANTUL SE ANGAJEAZĂ SĂ:
Respecte toate condiţiile negociate pentru plasamentul său şi se angajează să facă tot posibilul pentru a realiza cu succes plasamentul.
Respecte regulile şi regulamentul organizaţiei de primire, programul normal de lucru al acesteia, codul de conduită şi regulile de confidenţialitate.
Comunice organizaţiei de trimitere orice probleme sau modificări referitoare la plasament.
Prezinte Un raport într-un format specificat, la încheierea plasamentului, împreună cu documentele financiare justificative solicitate.