Oferta educațională

C.A. Rosetti

Oferta educațională 2020-2021

DOMENII, SPECIALIZĂRI/CALIFICĂRI

Liceul Tehnologic C.A. Rosetti din Constanta ofera instruire in domeniile mecanic si electric, iar din anul scolar 2003-2004 si in domeniile turism si comert. Absolventii obtin calificari corespunzatoare nivelurilor II, III si III+ specifice domeniilor mentionate.

Institutia scolarizeaza elevi prin:

- invatamant preprimar

- liceu - filiera tehnologica - invatamant de zi si seral

- scoala profesionala

- scoala de maistri

In anul scolar 2020-2021 sunt inscrisi la toate formele de invatamant 704 de elevi cuprinsi in 30 de clase.

Prin invatamantul liceal   sunt scolarizati elevi in specializarile:

- tehnician in instalatii electrice

- tehnician mecanic intretinere si reparatii

- tehnician electromecanic

- tehnician in turism

- tehnician in hotelarie

- tehnician in comert

prin scoala profesionala  sunt scolarizati elevi in meseria de sudor si lucrător hotelier

iar prin scoala de maistri  se obtine calificarea:

- maistru constructii navale